LÁTOGASSON EL MEGÚJULT WEBOLDALUNKRA ÉS ISMERJE MEG BŐVÍTETT KÍNÁLATUNKAT, AKCIÓINKAT!
HASZNÁLJA AZ ÚJ INTELLIGENS SZŰRŐT ÉS VÁLOGASSON KÖNNYEN TERMÉKEINK KÖZÜL.

TOVÁBB AZ ÚJ WEBOLDALRA

 

Garancia, szavatosság, Kiterjesztett garancia feltételei.

Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

1.    A jótállási idő a Vevő részére történő átadás napjával kezdődik és az azt követő

 • Smart készülékek esetén 2 naptári évig tart
 • Electrolux készülékek esetén 2 naptári évig tart
 • AEG készülékek esetén 2 naptári évig tart
 • DuoVac készülékek esetén 2 naptári évig tart
 • GloboVac Supra készülékek esetén 3 naptári évig tart
 • GloboVac Senior AUT készülék esetén 2 naptári évig tart
 • AeroVac készülékek esetén 3 naptári évig tart
 • VacuMaid készülékek esetén 3 naptári évig tart
 • egyéb központi porszívó kiegészítőkre (takarítófejek, gégecsövek, szerelési anyagok...) a jótállási idő 1 naptári évig tart

 

2. Kiterjesztett garancia időtartama*

Társaságunk központi porszívó készülékekre az alapgarancián felül plusz kiterjesztett garanciát vállal, amely a készülék motorjára vonatkozik.

 • Smart Oxygen készülékek plusz 3 naptári évig terjed ki
 • Electrolux Oxygen készülékek plusz 3 naptári évig terjed ki
 • AEG Oxygen készülékek plusz 3 naptári évig terjed ki
 • Duovac készülékek plusz 3 naptári évig terjed ki
 • GloboVac Supra M - Supra L készülékek esetén 2 naptári évig terjed ki
 • AeroVac SR45 - SR55 készülékek esetén 3 naptári évig terjed ki
 • VacuMaid készülékek esetén 3 naptári évig terjed ki

3.    A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával érvényesíthető. A telephelyünkön értékesített áru a vásárlás helyszínére történő visszaszállítás mellett, míg az általunk elvégzett telepítés esetén a telepítés helyszíné érvényesíthető.
4.    A garancia időn belüli meghibásodás esetén a vevő kötelessége a meghibásodást azonnal írásban bejelenteni (fax, e-mail), és a készüléket haladéktalanul használaton kívül helyezni. Bármely okból a Készülék további használata a garancia teljes elvesztését vonja maga után, a működtetésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
5.    Garanciális kötelességünk csak a gyártási, illetve szerelési hibákból történő esetekre terjed ki. Semmi esetre sem vállalunk garanciát a nem rendeltetésszerű használat, helytelen felszerelés, (amennyiben azt nem szakember végezte) a rendszeres karbantartás, tisztítás, szűrő állapotának ellenőrzésének elmulasztása,  által eredő károkért. Ha a termék hibájának oka bizonyíthatóan a termek átadása után keletkezett, vagy ez átadási állapot bármely más okból a rendeltetésnek nem megfelelő használatból megváltozik, jótállási és garanciális kötelezettségünk a teljes rendszert tekintve azonnal megszűnik.
6.    Telepített készüléknél a tulajdonos változása cégünknél bejelentendő. Az új tulajdonos csak a Tulajdonváltást követően 8 napon belül bejelentés után gyakorolhatja a garanciális jogokat.
7.    A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama a kicserélt alkatrész tekintetében újra kezdődik.
8.    Ha a hiba jellege tekintetében (pl: a termék kijavíthatósága, javítás, módja, stb.) vita merül fel: úgy a jogszabályban felhatalmazott minőségellenőrző intézet vizsgálata és szakvéleménye kérhető. Az Eladó és a Vevő között esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázására a Polgári Törvénykönyv idevágó rendelkezései a mérvadóak. A jótállási kötelezetés elmulasztásából eredő igények polgári peres eljárás során érvényesíthetőek.
9.    A Vevő választása szerint díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet. Ha a Vevő kijavítást kér, a javítást a hiba bejelentéstől számított 15 napon belül- kölcsönkészülék biztosítása eseten 30 napon belül - a Vevő érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás során a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékhez képest ne csökkenjen. Ha a javítás 15 illetve 30 napon belül nem készül el, vagy az tennék nem javítható, a Vevő a termek kicserélését, vagy visszavásárlását kérheti.

A KÉSZÜLÉK IPARI HASZNÁLATA ESETÉN A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE MEGSZŰNIK!

A vásárló jótállási igényét esek a jótállási jeggyel és a számlával együtt érvényesíthető. A termek javítását illetve cseréjét csak a vásárlás helyén kérheti! Az áru átvételekor annak épségét és teljességét ellenőrizni kell, mert távozás után nem tudunk mennyiségekre vonatkozó reklamációt elfogadni.

*Kiterjesztett garancia feltételei:


Az Eladó (Importőrrel együttműködve) az központi porszívó berendezésekre a honlapon és a jótállási jegyen feltüntetett plusz időtartamra kiterjeszti a kellékszavatossági kötelezettségét. A garanciavállalás során a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (hibás teljesítési vélelem)
nem alkalmazható, és a kiterjesztett garanciavállalás a Polgári Törvénykönyv 6:159. § – 6:167. § meghatározott kellékszavatossági jellegű felelősségvállalást jelent az alábbi feltételekkel.

- származás igazolása (az Importőr beazonosíthatósága);
- a rendszeres karbantartások elvégzése (szűrők tisztítása esetleges cseréje*, állapotának ellenőrzése, porzsák használata**) – esetén érvényes;
- a szűrő túlzott elhasználódása és károsodása esetén a cseréje szükséges. Ennek elmulasztása a kiterjesztett garancia érvényét veszíti.

- ** AEG ZCV855-ZCV860-ZCV870-ZCV875 | Electrolux ELX285-ELX910-ELX920-ELX930 | Smart SMI285-SMI600-SMI650-SMI700 | DuoVac Sensa - Symphonia | GloboVac Supra/Puma porzsákok rendszeres vásárlását számlával kell igazolni, ami minimum évente 4 darab. Csak az általunk forgalmazott porzsákok/szűrők felelnek meg a kiterjesztett garancia érvényesítéséhez. (ez azért szükséges, hogy az esetleges nem háztartási porok véletlen se kerüljenek be a motortérbe) a kiterjesztett garanciát az adott készülékre kizárólag ebben az esetben tudjuk érvényesíteni.

- * AeroVac SR45 - SR55 típusú készülékeknél a kiterjesztett garancia feltétele  a vásárlástól számított 3 évenbe belül a GORE-TEX szűrő cseréje amit számlával igazolni kell a vásárlónak.

- a kiterjesztett garancia” vonatkozik minden központi porszívóra amit háztartási célra használnak. (a lakást, ingatlant nem ipari célokra használják). A központi porszívó olyan lakásban, garázsban, háztartási helyiségben felszerelve használható, ahol a helység megfelelő szellőzése biztosított ,
- a központi porszívó háztartási célokra használható készülék, amelyet nem technológiai és ipari tisztításra használnak. (pl. raktár épületek, építkezési területek)

- a végfelhasználónak meg kell őrizni a kiterjesztett garancia ideje alatt végig a vásárlást igazoló számlát, garancia jegyet, rendszeres karbantartáshoz szükséges szűrők, porzsákok vásárlását igazoló számlát.

- a vásárlást igazoló számla, a karbantartást igazoló számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti;

- a számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, modell) és szériaszámát (Serial no.)!

- Fenntartjuk a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit megvizsgáljuk, ( motor meghibásodás esetén garanciálisnak vélt esetben értesíteni kell az Importőrt, Forgalmazót)
- Az értesítést és az időpont egyeztetést az végfelhasználónak kell megtennie.

-A kiterjesztett garanciát alkatrész, tényleges javítás, vagy csere formájában biztosítjuk. Amennyiben a javítás nem lehetséges, úgy a hibás eszköz cseréjét biztosítjuk.


Kérjük Önöket a kiterjesztet garanciális feltételhez szükséges dokumentumok megőrzésére és a szakszerű használat betartására, hogy a készülék a kiterjesztet garanciális időt ne veszítse el.

 

Elállás joga, módja, következményei

A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Terméket csak gyári állapotában, saját gyári ép dobozban, kiszerelésben vesszük vissza. Amennyiben a doboz sérült vagy hiányos bruttó összeg 10%-át felszámoljuk. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít.

 *A weboldalon szereplő képek illusztrációk. A weboldalon szereplő adatok és képek kizárólag a tájékoztatást szolgálják, azok nem képezik semmilyen szerződési ajánlat részét, nem minősűl nyilvános ajánlattételnek.
 
KÖZPONTI PORSZÍVÓ KEDVEZMÉNYES ÁRON!!!
KÉRJEN EGYEDI ÁRAJÁNLATOT!!!

ONLINE | TELEFONON | E.MAIL-BEN